Creator Doctus

Creator Doctus

Sinds 2018 werk ik als project manager van het Europese project Creator Doctus, dat strijdt voor het gevalideerd krijgen van een practice-based PhD in the arts.

Zie www.creatordoctus.eu